• מדיום
  • מגשימה משאלות 
  • מנבא את העתיד
  • מלווה רוחנית
  • קוראת בקלפים
  • מעבירה מסרים מכל העולמות
  • פותרת בעיות
  • מתקשרים