תחזית שמים

לפי המוזכר בתורה חובתו של כל חי להסתכל לפחות פעם ביום על השמיים
כדי לחבר בין השמיים והארץ ובכך להודות לבורא עולם. 
השנה 2017 היא שנה מאוד אתגרית לכול אדם בגלל השינויים הרבים שיתרחשו בה ובשל התחרות  המעניינת שמצריכה מאמץ פיזי בנוסף לרוחני. 

שמחה אני לבשר שהשנה זו היא התחלה של עידן  הרוחניות וסופה של עידן החומריות. המשחק משתנה בכך שמתחילה לחלחל ההבנה שחומר הוא תחליף  זול לרגש ואהבה שנובעים מקבלה של השונה. עזרה הדדית ואיחוד זה שם המשחק החדש. כל חודש  נוספת עוד הארה בקשר לכללים החדשים שאותם אני אפרש לפי מה שאני רואה בשמים. 

מאז ליקוי החמה בחודש פברואר התחיל מסע אחר האהבה האמיתית. חודש מרץ היא התחנה הראשונה שבה נסתכל פנימה, הסתכלות שתביא לניקוי נפש כדי להכין מקום להכיל אהבה אמיתית. בחודש מרץ הנפש מטהרת את עצמה מכל המועקות שנצברו בשנים הקודמות, כדי להגיע לאהבה האמיתית. 

תחזית שמים

לפי המוזכר בתורה חובתו של כל חי להסתכל לפחות פעם ביום על השמיים כדי לחבר בין השמיים והארץ ובכך להודות לבורא עולם. 
השנה 2017 היא שנה מאוד אתגרית לכול אדם בגלל השינויים הרבים שיתרחשו בה ובשל התחרות המעניינת שמצריכה מאמץ פיזי בנוסף לרוחני. 

שמחה אני לבשר שהשנה זו היא התחלה של עידן הרוחניות וסופה של עידן החומריות. המשחק משתנה בכך שמתחילה לחלחל ההבנה שחומר הוא תחליף 
זול לרגש ואהבה שנובעים מקבלה של השונה. עזרה הדדית ואיחוד זה שם המשחק החדש. כל חודש נוספת עוד הארה בקשר לכללים החדשים שאותם אני אפרש לפי מה שאני רואה בשמים. 

מאז ליקוי החמה בחודש פברואר התחיל מסע אחר האהבה האמיתית. חודש מרץ היא התחנה הראשונה שבה נסתכל פנימה, הסתכלות שתביא לניקוי נפש כדי להכין מקום להכיל אהבה אמיתית. בחודש מרץ הנפש מטהרת את עצמה מכל המועקות שנצברו בשנים הקודמות, כדי להגיע לאהבה האמיתית.